pierce/earring

gem pierce <mint×purple>

 • ¥ 4,400

gem pierce <mint×navy×white>

 • ¥ 4,400

gem pierce <mint×navy>

 • ¥ 4,400

gem pierce <mint>

 • ¥ 4,400

gem pierce <lavender×navy×white>

 • ¥ 4,400

gem pierce <lavender×navy>

 • ¥ 4,400

gem pierce <lavender×white>

 • ¥ 4,400

gem pierce <mint×purple×white>

 • ¥ 4,400

waterpearl chain pierce

 • ¥ 3,300

waterpearl × wood pierce

 • ¥ 3,300

waterpearl long pierce

 • ¥ 4,400

waterpearl stick pierce

 • ¥ 3,300

marble pierce

 • ¥ 3,300

word pierce

 • ¥ 3,580

cherry pierce

 • ¥ 4,400

clear cherry pierce <gold>

 • ¥ 4,400

clear cherry pierce <silver>

 • ¥ 4,400

carnelian pierce

 • ¥ 3,850